facebook
Główna Lokalizacja Kontakt
Menu tematyczne

SPRZĄTANIE RZEKI STUDNICA 2018 r.

  2019-02-01 00:00:00  Marek Zabłocki      

Śmieci zbierali wędkarze jak i osoby którym zależy na czystości rzeki Studnica. Śmieci są zbierane na odcinku od Miastka do Łodzierzy tam jest ich najwięcej. Widać różne butelki, pojemniki po olejach, opony, folie, skrzynki plastikowe itp.

 

27 kwietnia będzie organizowana większa akcja czyszczenia rzeki !!!

 

<<FOTORELACJA>>
RELACJA ZEBRANIA CZŁNKÓW KOŁA PZW

  2019-01-30 22:38:16  Marek Zabłocki      

W dniu 13.01.2019 roku w Centrum Informacji Turystycznej w Miastku odbyło się walne sprawozdawcze zebranie członków Koła PZW ,,Karaś” w Miastku.

I termin wyznaczono na godz. 9:30, a II termin na godz. 10:00 (13.01.2019 roku).

Z uwagi na brak nie wystarczającej ilości członków Koła PZW „KARAŚ”
 nie rozpoczęto posiedzenia w I wyznaczonym terminie.

O godz. 10:00, Prezes Koła PZW ,,Karaś” w Miastku kol. Marian Zabłocki rozpoczął walne sprawozdawcze zebranie członków koła. Zebranie rozpoczęto minutą ciszy poświęconą kolegom wędkarzom, którzy w poprzednim roku odeszli do ,,krainy wiecznych połowów”.

Następnie Prezes Koła przywitał wszystkich przybyłych gości i dokonano wyboru przewodniczącego i sekretarza zebrania.

Przewodniczącym zebrania został Prezes Koła PZW ,,Karaś” w Miastku
kol. Marian Zabłocki, natomiast sekretarzem Sekretarz Koła PZW ,,Karaś” w Miastku
kol. Piotr Jacewicz.

Po przedstawieniu i przegłosowaniu porządku oraz regulaminu zebrania wręczone zostały odznaczenia i podziękowania dla osób zaangażowanych w rozwój i promowanie wędkarstwa.

Wręczenia odznaczeń dokonali:

 • Prezes Koła PZW ,,Karaś” kol. Marian Zabłocki,
 • Prezes Zarządu Okręgu PZW w Słupsku kol. Zdzisław Ardzijewski
 • v-ce Starosta Bytowski Roman Ramion.

Jako pierwsi odznaczeni srebrnymi odznakami PZW zostali:

 • Tomasz Sztobnicki
 • Marek Zabłocki

Zasłużoną Odznakę Członka Koła PZW „KARAŚ” w Miastku otrzymała:

 •   Helena Bińczyk

Podziękowania otrzymały następujące osoby i przedsiębiorstwa wspierające działalność Koła PZW ,,Karaś” w Miastku:

 • v-ce Starosta Bytowski Roman Ramion
 • Członek Zarządu Koła oraz Strażnik SSR Marian Mieczkowski
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła PZW ,,Karaś” Ryszard Mieczkowski
 • Kazimierz Kowalski właściciel firmy KODEK w Miastku
 • Michał Bordun i Grzegorz Kotkiewicz „NEKO” Sp. z o.o. Sp. k.
 • Wiesław Dobrowolski właściciel sklepu „DOBROS” w Miastku
 • Zbigniew Dróżdż Prezes firmy FRANKLIN w Miastku
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Bogusław i Rafał Bodnar „Drew-Trans”
 • “ExPro” PPHUT Import – Export Bolesław Prądzyński

V-ce Starosta Bytowski Roman Ramion wręczył podziękowania od Starosty Bytowskiego dla wyróżniających się Strażników Społecznej Straży Rybackiej działającej przy Kole PZW ,,Karaś” w Miastku. Podziękowania otrzymali:

- kol. Marian Mieczkowski

- kol. Łukasz Lisowski

- kol. Ryszard Jarynkiewicz

- kol. Marek Bucław

- kol. Marek Zabłocki

Kolejnymi punktami zebrania był m.in. wybór komisji mandatowej w skład której weszli Wiesław Kosno, Zbigniew Krupka oraz Wiesław Dobrowolski,
a następnie wybrano skład komisji uchwał i wniosków, w której skład weszli: Stefan Mayer, Tomasz Krauze oraz Jerzy Lubieński.

Prezes Koła kol. Marian Zabłocki przestawił sprawozdanie z działalności koła w 2018 roku. Następnie Ryszard Mieczkowski przedstawił sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej koła, a Jacek Szachowski przedstawił sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego.

Skarbnik koła kol. Marek Zabłocki przedstawił terminarz finansowy na 2019 rok, po czym przedstawiony został kalendarz imprez organizowanych w 2019 roku przez Zarząd Koła PZW ,,Karaś” w Miastku. W trakcie zebrania dokonano zmiany dwóch lokalizacji zawodów wędkarskich tj. ,,Mistrzostw Koła w spinningu” – zmiana jeziora Lipczyńskiego na jezioro Byczyńskie oraz ,,Jesienny Spławik” – zmiana jeziora Lipczyńskiego na jezioro Lednik.

W ramach prowadzonego zebrania odbyła się dyskusja, w której głos zabrali m.in. V-ce Przewodniczący Rady Miastka, Prezes Zarządu Okręgu PZW w Słupsku
kol. Zdzisław Ardzijewski oraz V-ce Starosta Bytowski Roman Ramion.

Po zakończeniu dyskusji obecni na zebraniu członkowie Koła PZW ,,Karaś”
w Miastku jednogłośnie udzielili zarządowi koła absolutorium.

Zebranie zakończono o godz. 11:50. Po zakończeniu, w restauracji ,,Kuchnia Polska” na wszystkich uczestników zebrania przygotowana została ciepła grochówka.

Ponadto warto wspomnieć, iż w dniu 13.01.2019 roku odbywał się 27 finał WOŚP, do którego przyłączyli się obecni na zebraniu członkowie Koła PZW ,,Karaś” wrzucając do puszek wolontariuszy pieniądze, za co otrzymali symboliczne serca.
 

<<FOTORELACJA>>
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KOŁA PZW

  2018-12-21 00:00:00  Marek Zabłocki      
SPRZEDAŻ ZEZWOLEŃ NA 2019 r.

  2018-12-17 14:42:59  Marek Zabłocki      
Składki 2019 r.

  2018-12-16 00:00:00  Marek Zabłocki      

Informacja na 2019 r.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ  w 2019 r.

Lp

Treść

Składka

1

Składka członkowska

90,00

2

Składka członkowska ulgowa 50%

1. młodzież szkolna i studenci wieku 16-24lat,

2. członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3. mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia,

4. kobiety po ukończeniu 60 roku życia

45,00

3

Składka członkowska ulgowa 75%

1. członkowie uczestnicy do lat 16

2. członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

22,00

4

Wpisowe:

1. członka zwyczajnego PZW

2. członka uczestnika PZW

 

25,00

0 – 12,00

5

Legitymacja członkowska

5,00

Uwaga:

1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.


ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2019 r.

 • Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności. Uprawnienie to dotyczy również współmałżonka członka PZW.
 • Ogólnie związkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
   
 • Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
   
 • Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
   
 • Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
   
 • Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce okręgowej oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
   
 • System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje się do końca roku, w którym ukończono określony wiek.
   
 • Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym , tj. od dnia 1 stycznia br. Do 31,grudnia br.
   
 • Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

 

TABELA SKŁADEK NA OCHRONĘ I  ZAGOSPODAROWANIE
WÓD SŁUPSKIEGO OKRĘGU 
PZW  na 2019 rok

 
ZARYBIANIE KARP - 03.11.2018 r.

  2018-12-09 20:57:09  Marek Zabłocki      

Dnia 03.11.2018 r. odbyło się zarybianie Karpiem.

                                                                                                   

                                                                         <<FOTORELACJA>>
 
1  2  3  4  5  następna