facebook
Główna Lokalizacja Kontakt
Menu tematyczne

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KOŁA PZW

  2018-12-21 00:00:00  Marek Zabłocki      
SPRZEDAŻ ZEZWOLEŃ NA 2019 r.

  2018-12-17 14:42:59  Marek Zabłocki      
Składki 2019 r.

  2018-12-16 00:00:00  Marek Zabłocki      

Informacja na 2019 r.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ  w 2019 r.

Lp

Treść

Składka

1

Składka członkowska

90,00

2

Składka członkowska ulgowa 50%

1. młodzież szkolna i studenci wieku 16-24lat,

2. członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3. mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia,

4. kobiety po ukończeniu 60 roku życia

45,00

3

Składka członkowska ulgowa 75%

1. członkowie uczestnicy do lat 16

2. członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

22,00

4

Wpisowe:

1. członka zwyczajnego PZW

2. członka uczestnika PZW

 

25,00

0 – 12,00

5

Legitymacja członkowska

5,00

Uwaga:

1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.


ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2019 r.

 • Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności. Uprawnienie to dotyczy również współmałżonka członka PZW.
 • Ogólnie związkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
   
 • Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
   
 • Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
   
 • Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
   
 • Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce okręgowej oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
   
 • System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje się do końca roku, w którym ukończono określony wiek.
   
 • Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym , tj. od dnia 1 stycznia br. Do 31,grudnia br.
   
 • Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

 

TABELA SKŁADEK NA OCHRONĘ I  ZAGOSPODAROWANIE
WÓD SŁUPSKIEGO OKRĘGU 
PZW  na 2019 rok

 
ZARYBIANIE KARP - 03.11.2018 r.

  2018-12-09 20:57:09  Marek Zabłocki      

Dnia 03.11.2018 r. odbyło się zarybianie Karpiem.

                                                                                                   

                                                                         <<FOTORELACJA>>
 
ZARYBIANIE LIN I SZCZUPAK - 02.11.2018 r.

  2018-12-08 00:00:00  Marek Zabłocki      

Dnia 02.11.2018 r. obyło się zarybianie Jezior PZW Linem i Szczupakiem według operatów.

 

<<FOTORELACJA>>
 

<<FILM>>

 
ZARYBIANIE PŁOĆ - 12.10.2018 r.

  2018-10-18 00:00:00  Marek Zabłocki      

W dniu 12.10.2018 r. Koło Karaś w Miastku zakupiło z własnych środków 300 kg płoci. Płoć została zarybiona
w Jeziorze Byczyńskim - 150 kg i Jeziorze Lednik - 150 kg.

 

<<FOTORELACJA>>
 

<<FIM>>
 
1  2  3  4  5  następna