facebook
Główna Lokalizacja Kontakt
Menu tematyczne

SKŁADKI

  2013-04-28 22:08:41  Marek Zabłocki      

                                        TABELA SKŁADEK NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE

                                                       WÓD SŁUPSKIEGO OKRĘGU PZW na 2017 rok
 

Lp.

Rodzaj składki

[ zł ]

I. WODY NIZINNE - członkowie PZW

1.

- Normalna

150

2.

- Ulgowa - odznaczeni złotą odznaką z wieńcami, osoby które ukończyły 70 rok życia

41

3.

- Ulgowa - odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW, mężczyźni powyżej 65 lat, kobiety powyżej 60 lat, uczniowie i studenci w szkołach dziennych do lat 26,

78

4.

- Ulgowa - renciści i emeryci w wieku do 65 lat mężczyźni i do 60 lat kobiety, osoby na zasiłku przedemerytalnym do 65 lat mężczyźni i 60 lat kobiety,

113

5.

- członek uczestnik

32

6.

- 7 dni - członek PZW

30

7.

- 14 dni -członek PZW

40

8.

- 2 miesiące VII-VIII (wakacyjna) – młodzież szkolna i studenci w szkołach dziennych do lat 26

20

9.

- 1 jezioro - roczna tylko członek Słupskiego Okręgu PZW

65

10.

- 1 jezioro – roczna dla członków PZW z pozostałych Okręgów poza Strefą I

85

11.

- 1 dzień – członek PZW

15

12.

- 3 dni - członek PZW

25

I a. WODY NIZINNE - niezrzeszeni w PZW i cudzoziemcy*

12.

- 1 dzień

25**

13.

- 3 dni

50**

14.

- 7 dni

62**

15.

- 14 dni

86**

16.

- roczna

369**

II. WODY „GÓRSKIE” ( Kraina pstrąga i lipienia) - członkowie PZW

17.

- Normalna

175

18.

- Ulgowa - odznaczeni złotą odznaką z wieńcami,osoby które ukończyły 70 rok życia

47

19.

- Ulgowa - odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW, mężczyźni .powyżej 65 lat, kobiety powyżej 60 lat, uczniowie i studenci w szkołach dziennych do lat 26,

90

20.

- Ulgowa - renciści i emeryci w wieku do 65 lat mężczyźni i 60 lat kobiety, osoby na zasiłku przedemerytalnym w wieku do 65 lat mężczyźni i 60 lat kobiety,

132

21.

- członek uczestnik

37

22.

- 1 dzień - członek PZW

30

23.

- 3 dni - członek PZW

75

24.

- 7 dni - członek PZW

90

25.

- 2 miesiące VII-VIII (wakacyjna) – młodzież szkolna i studenci w szkołach dziennych do lat 26

30

26.

- górska ulgowa dla SSR /za minimum 20 akcji w roku poprzednim/

25

27.

- składka uzupełniająca do wód górskich normalna

25

28.

- składka uzupełniająca do wód górskich - ulgowa poz. 4

19

29.

- składka uzupełniająca do wód górskich - ulgowa poz. 3

13

30.

- składka uzupełniająca do wód górskich - ulgowa poz. 2

7

31.

- składka uzupełniająca do wód górskich członek uczestnik

5

32.

- 1 dzień opłacana nad wodą (dotyczy także wód nizinnych)

150

II a. WODY „GÓRSKIE” (Kraina pstrąga i lipienia) - niezrzeszeni w PZW i cudzoziemcy*

33.

- roczna – okręgowa

492**

34.

- 1 dzień

50**

34.

- 3 dni

100 **

35.

- 7 dni

150 **

 

 

 

* - obywatele krajów Unii Europejskiej i z poza Unii ** składka zawiera podatek VAT w wysokości 23%

zwolnieni z opłaty składki okręgowej są : - honorowi członkowie PZW

Uchwała ZO PZW w Słupsku Nr 64 z dnia 24 października 2015

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ NA 2017 r.

Lp

Treść

Składka

1

Składka członkowska

86,00

2

Składka członkowska ulgowa 50%

1. młodzież szkolna i studenci wieku 16-24lat,

2. członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3. mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia,

4. kobiety po ukończeniu 60 roku życia

43,00

3

Składka członkowska ulgowa 75%

1. członkowie uczestnicy do lat 16

2. członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

22,00

4

Wpisowe:

1. członka zwyczajnego PZW

2. członka uczestnika PZW

 

25,00

12,00

5

Legitymacja członkowska

5,00

 


 

 

Uwaga:

1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2017 R.

  • Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności. Uprawnienie to dotyczy również współmałżonka członka PZW.
  • Ogólnie związkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
  • Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
  • Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
  • Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
  • Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce okręgowej oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.