facebook
Główna Lokalizacja Kontakt
Menu tematyczne

OTWARTE ZAWODY PODLODOWE - JEZIORO LEDNIK

  2018-02-26 00:00:00  Marek Zabłocki      
Porozumienia Międzyokręgowe w 2018 r.

  2017-12-28 23:46:47  Marek Zabłocki      

W 2018 roku obowiązują następujące porozumienia międzyokręgowe:

 1. Okręg PZW Białystok – porozumienie na wody nizinne i górskie w opcji tzw. 50/50. Członkowie po wniesieniu składki okręgowej w macierzystym okręgu mają prawo indywidualnego wykupienia w danym okręgu składki okręgowej ulgowej, jaka obowiązuje na terenie okręgu, na którego amatorski połów ryb będzie się odbywał.
 2. Okręg PZW Bydgoszcz - porozumienie na wody nizinne i górskie w opcji tzw. 50/50. Członkowie po wniesieniu składki okręgowej w macierzystym okręgu mają prawo indywidualnego wykupienia w danym okręgu składki okręgowej ulgowej, jaka obowiązuje na terenie okręgu, na którego amatorski połów ryb będzie się odbywał.
 3. Okręg PZW Częstochowa - wzajemne honorowanie składek na wodach ogólnie dostępnych nizinnych,
 4. Okręg PZW Elbląg - porozumienie na wody nizinne i górskie w opcji tzw. 50/50. Członkowie po wniesieniu składki okręgowej w macierzystym okręgu mają prawo indywidualnego wykupienia w danym okręgu składki okręgowej ulgowej, jaka obowiązuje na terenie okręgu, na którego amatorski połów ryb będzie się odbywał.
 5. Okręg PZW Gdańsk - porozumienie na wody nizinne i górskie w opcji tzw. 50/50. Członkowie po wniesieniu składki okręgowej w macierzystym okręgu mają prawo indywidualnego wykupienia w danym okręgu składki okręgowej ulgowej, jaka obowiązuje na terenie okręgu, na którego amatorski połów ryb będzie się odbywał.
 6. Okręg PZW Kalisz - wzajemne honorowanie składek na wodach ogólnie dostępnych nizinnych,
 7. Okręg PZW Katowice - porozumienie na wody nizinne i górskie w opcji tzw. 50/50. Członkowie po wniesieniu składki okręgowej w macierzystym okręgu mają prawo indywidualnego wykupienia w danym okręgu składki okręgowej ulgowej, jaka obowiązuje na terenie okręgu, na którego amatorski połów ryb będzie się odbywał.
 8. Okręg PZW Koszalin - porozumienie na wody nizinne i górskie w opcji tzw. 50/50. Członkowie po wniesieniu składki okręgowej w macierzystym okręgu mają prawo indywidualnego wykupienia w danym okręgu składki okręgowej ulgowej, jaka obowiązuje na terenie okręgu, na którego amatorski połów ryb będzie się odbywał.
 9. Okręg PZW Legnica - porozumienie na wody nizinne i górskie w opcji tzw. 50/50. Członkowie po wniesieniu składki okręgowej w macierzystym okręgu mają prawo indywidualnego wykupienia w danym okręgu składki okręgowej ulgowej, jaka obowiązuje na terenie okręgu, na którego amatorski połów ryb będzie się odbywał.
 10. Okręg PZW Lublin - wzajemne honorowanie składek na wodach ogólnie dostępnych nizinnych,
 11. Okręg PZW Olsztyn - porozumienie na wody nizinne w opcji tzw. 50/50. Członkowie po wniesieniu składki okręgowej w macierzystym okręgu mają prawo indywidualnego wykupienia w danym okręgu składki okręgowej ulgowej, jaka obowiązuje na terenie okręgu, na którego amatorski połów ryb będzie się odbywał.
 12. Okręg PZW Piotrków Trybunalski - porozumienie na wody nizinne i górskie w opcji tzw. 50/50. Członkowie po wniesieniu składki okręgowej w macierzystym okręgu mają prawo indywidualnego wykupienia w danym okręgu składki okręgowej ulgowej, jaka obowiązuje na terenie okręgu, na którego amatorski połów ryb będzie się odbywał.
 13. Okręg PZW Radom - porozumienie na wody nizinne w opcji tzw. 50/50. Członkowie po wniesieniu składki okręgowej w macierzystym okręgu mają prawo indywidualnego wykupienia w danym okręgu składki okręgowej ulgowej, jaka obowiązuje na terenie okręgu, na którego amatorski połów ryb będzie się odbywał.
 14. Okręg PZW Sieradz - wzajemne honorowanie składek na wodach ogólnie dostępnych nizinnych,
 15. Okręg PZW Skierniewice - wzajemne honorowanie składek na wodach ogólnie dostępnych nizinnych,
 16. Okręg PZW Szczecin - porozumienie na wody nizinne i górskie w opcji tzw. 50/50. Członkowie po wniesieniu składki okręgowej w macierzystym okręgu mają prawo indywidualnego wykupienia w danym okręgu składki okręgowej ulgowej, jaka obowiązuje na terenie okręgu, na którego amatorski połów ryb będzie się odbywał.
 17. Okręg PZW Wałbrzych - porozumienie na wody nizinne i górskie w opcji tzw. 50/50. Członkowie po wniesieniu składki okręgowej w macierzystym okręgu mają prawo indywidualnego wykupienia w danym okręgu składki okręgowej ulgowej, jaka obowiązuje na terenie okręgu, na którego amatorski połów ryb będzie się odbywał.
 18. Okręg PZW Wrocław - porozumienie na wody nizinne i górskie w opcji tzw. 50/50. Członkowie po wniesieniu składki okręgowej w macierzystym okręgu mają prawo indywidualnego wykupienia w danym okręgu składki okręgowej ulgowej, jaka obowiązuje na terenie okręgu, na którego amatorski połów ryb będzie się odbywał.
   


WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KOŁA PZW

  2017-12-19 23:01:59  Marek Zabłocki      
REZYGNACJA PREZESA I WYBÓR ZASTĘPCY

  2017-12-19 00:31:03  Marek Zabłocki      

W dniu 14.12.2017 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Koła PZW "KARAŚ" na którym nowo wybrany Prezes Zarządu Okręgu PZW w Słupsku Zdzisław Ardzijewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Koła PZW “KARAŚ” w Miastku. Na pełniącego obowiązki Prezesa do czasu wyboru nowego Prezesa został wybrany Kol. Skarbnik Koła Marian Zabłocki.
WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w 2018 r. oraz ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ

  2017-12-19 00:24:18  Marek Zabłocki      

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w  2018 r.

 Lp

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1.

Składka członkowska

86,-

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2)  członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

4)  kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

  

43,-

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

22,-

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 

25,-

0÷25,-

5.

Legitymacja członkowska

5,-

Uwaga:

1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW.

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ

W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2018 r.

 • 1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
 • 2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 • 3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
 • 4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do 50%  zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej.
 • 5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
 • 6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 • 7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.

TABELA SKŁADEK NA OCHRONĘ I  ZAGOSPODAROWANIE WÓD SŁUPSKIEGO OKRĘGU  PZW  na 2018 rok

Lp.

Rodzaj  składki

[ zł ]

                                                I.  składka niepełna (wody nizinne)   -   członkowie PZW

  1.

- Podstawowa 

155

  2.

- Ulgowa - odznaczeni złotą odznaką z wieńcami,  osoby – od  70 roku  życia (75% zniżki)

43

  3.

- Ulgowa - odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW, mężczyźni od   65 roku życia, kobiety  od 60 roku życia,  studenci w szkołach dziennych do lat 24 (50% zniżki)

80

  4.

- Ulgowa - renciści i emeryci w wieku do 65 lat mężczyźni i do 60 lat kobiety, osoby na zasiłku przedemerytalnym do 65 lat mężczyźni i 60 lat kobiety (25% zniżki)

118

  5.

- Ulgowa – młodzież szkolna do lat 19 -szkół dziennych

25

  6.

- członek uczestnik  do lat 16 - szkół dziennych

10

  7.

- 1 dzień - członek PZW

15

  8.

- 3 dni  - członek  PZW

25

  9.

- 7 dni - członek  PZW

30

10.

- 14 dni - członek PZW

40

11.

-  1 jezioro -roczna- dla członków PZW Okręgu Słupskiego

65

12

-  1 jezioro - roczna dla członków PZW z pozostałych Okręgów

85

I a. opłata niepełna (wody nizinne)   -  niezrzeszeni w PZW i cudzoziemcy*

 

13.

- 1 dzień

25**

14.

- 3 dni  

50**

15.

- 7 dni

62**

16.

- 14 dni

86**

17.

- roczna

369**

II. składka pełna (wody nizinne i górskie) - członkowie PZW

18.

-  Podstawowa

180

19.

-  Ulgowa - odznaczeni złotą odznaką z wieńcami ,  osoby – od  70 roku  życia (75% zniżki)

49

20.

-  Ulgowa - odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW, mężczyźni od  65 roku życia, kobiety od  60 roku życia, uczniowie i studenci w szkołach dziennych do lat 24 (50% zniżki)

93

  21

-  Ulgowa - renciści i emeryci w wieku do 65 lat mężczyźni i 60 lat kobiety, osoby na zasiłku przedemerytalnym w wieku do 65 lat mężczyźni i 60 lat kobiety (25% zniżki)

136

22.

- członek uczestnik

37

23.

- 1 dzień - członek PZW

30

24.

- 3 dni    -  członek PZW

75

25.

- 7 dni    -  członek PZW

90

26.

- górska ulgowa dla SSR /za minimum 20 akcji w roku poprzednim/

25

27.

- składka uzupełniająca do składki niepełnej - normalna

25

28.

- składka uzupełniająca do  składki niepełnej - ulgowa poz. 4

18

29.

- składka uzupełniająca do  składki niepełnej - ulgowa poz. 3

13

30.

- składka uzupełniająca do  składki niepełnej - ulgowa poz. 2

6

II a. opłata pełna (wody nizinne i górskie)  -  niezrzeszeni w PZW i cudzoziemcy*

32.

- roczna

492**

33.

- 1 dzień

50**

34.

- 3 dni

100**

35.

- 7 dni

150**

         ** oplata zawiera  podatek VAT w wysokości  23%    

zwolnieni ze składki okręgowej są   :    -honorowi członkowie  PZW

Załącznik nr 1 do Uchwały ZO PZW w Słupsku Nr 14 z dnia 28 października 2017 r.
XII Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZW w Słupsku - wybór Prezesa Okręgu PZW Słupsk

  2017-12-09 00:00:00  Marek Zabłocki      

W dniu 09.12.2017 r. odbył się XII Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZW w Słupsku, w celu wyboru Prezesa Zarządu. W tajnym głosowaniu wybrany został Zdzisław Ardzijewski - obecny Prezes PZW "KARAŚ" Miastko. Serdecznie gratulujemy.

 

<<RELACJA ZDJĘCIOWA>>
 
poprzednia 1  2  3  4  5  6  7  8  9  następna